Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar om akupunktur och förbundet

Vad definierar en akupunktör?

Internationell standard föreskriver att en akupunktör ska ha studerat akupunktur och kinesisk medicin flera år. i Europa är miniminivån tre år. I Västvärlden krävs också omfattande kunskaper i s.k. skolmedicin, vilket är den medicin som utövas inom konventionell sjukvård.

Du bör alltid fråga din akupunktör om vilken utbildning denne har innan du får behandling. Fråga också om det finns en patientskadeförsäkring anpassad för just akupunktur.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen omfattar både Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) och Västerländsk skolmedicin. Tillsammans utgör de en utbildning som omfattar närmare fem års studier varav TCM utgör merparten, tre år och västerländsk medicin minst motsvarande 60 högskolepoäng.
Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin erbjuder medlemmarna två helgseminarier per år men uppmanar också till att aktivt delta i vidareutbildning i Sverige eller utomlands. .

Vad ingår i utbildningen i akupunktur?

Se studieplan för akupunktur/TCM.

Vad ingår i den västerländska medicinutbildningen, som är krav för att bli akupunktör

Se studieplan och mål för västerländsk medicin /basmedicin .

Hjälper akupunktur för alla tillstånd? 

Akupunktur påverkar allmäntillståndet och medverkar till homeostas/jämnvikt i kroppens funktioner.
Det anses som en av grundpelarna inom traditionell kinesisk akupunktur att stödja redan befintlig god hälsa såsom att exempelvis påverka blodtrycket att hållas på en fortsatt normal nivå. Sjukdomsbehandling är också en del av akupunkturen och gäller både vid kroppslig såväl som själslig ohälsa. Behandlingsområdena är av mycket skiftande slag och av ett stort antal tillstånd eftersom akupunkturen påverkar hela kroppen. WHO listar och dokumenterar sjukdomar, symtom och andra tillstånd där akupunktur har haft vetenskapligt bevisad effekt genom kontrollerade studier. Klicka här för att läsa hela rapporten.

Hur många behandlingar krävs med akupunktur? 

Varje person behandlas utifrån sitt tillstånd, symtom/kroppstecken. Behandlingsupplägget är beroende av många saker såsom problemets storlek, hur detta uppkommit, hur länge det har funnits och personens övriga hälsa och livsstil.

Är patienten försäkrad under behandling? 

Ansvarsförsäkring ingår i medlemsavgiften för de akupunktörer som är medlemmar i Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin.

Hur ställer akupunktören sin diagnos/hälsobedömning? 

Vad den sökande berättar är av stort värde för akupunktören. Akupunktören ställer också frågor om hälsan i stort, livsstil och kroppen i allmänhet för att skapa en helhetsbild att utgå ifrån vid behandlingen. En kroppsbedömning där bland annat  pulstagning och inspektion av tungan ingår också

Vad menas med att akupunktörer ser helheten? 

För att en akupunkturbehandling ska ge optimal effekt förutsätts anamnes, väl genomförd kroppsbedömning och kunskap om patientens känslostatus. Behandlingen har bäst förutsättningar att ge lyckat resultat om  akupunktören och patienten samarbetar för att finna ursprunget till de besvär som patienten söker för. Det kan finnas behov att  förändra aspekter ibland annat närmiljö, kost och arbete för att förhindra att besvären kommer igen.

Följer Svenska Akupunkturförbundets akupunktörer Socialstyrelsens hygienkrav? 

Samtliga medlemmar avkrävs att följa Socialstyrelsens hygienkrav. Detta är inskrivet i förbundets stadgar.

Vilka är riskerna med en akupunkturbehandling? 

Skadorna försumbara eller mycket små om akupunktur utförs av dokumenterat välutbildade akupunktörer. Ibland kan den behandlade uppleva kortare stegring av ett symptom såsom ökad svettning efter behandling. Detta är dock snabbt övergående och är inte farligt. Upplevs något besvär efter behandling ska man alltid kontakta sin akupunktör.

Kan min läkare skriva en remiss till en akupunktör? Ingår det i högkostnadsskyddet?

Tyvärr inte i dagsläget.
Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin arbetar för att traditionell akupunktur ska kunna vara en valbar behandlingsform och godkänd inom offentlig sjukvård, För detta har vi stöd från enskilda och vissa politiker.
För anställda finns det ibland möjlighet att få bidrag till friskvårdande behandling och enligt skatteverkets regler finns det M skatteavdrag för rehabilitering

Vem skickar akupunktörer vidare till läkare? 

Akupunktörer anslutna till Svenska akupunkturförbundet – TKM är skyldiga att skicka vidare alla patienter där det finns misstanke om allvarlig sjukdom, där läkarens bedömning är nödvändig eller där annan vård skulle vara mer verksam.
De flesta akupunktörer arbetar nära läkare och annan sjukvårdspersonal men som privata aktörer. Vi ser ingen motsättning mellan traditionell kinesisk medicin och västerländsk medicin. Den behandling som gagnar patienten bäst skall användas.

X