Traditionell kinesisk medicin

Välkommen till

Svenska Akupunkturförbundet

Vad är en Akupunktör?

Grunden är en gedigen utbildning.

Internationell standard föreskriver att en akupunktör ska ha studerat akupunktur och kinesisk medicin flera år.
I Europa är miniminivån tre år. I västvärlden krävs också omfattande kunskaper i s.k. skolmedicin,
vilket är den medicin som utövas inom konventionell sjukvård.

Du bör alltid fråga din akupunktör om vilken utbildning och försäkring denne har innan du får behandling.

Skyddad yrkestitel

Vi vill att det ska vara en trygg, kvalitetssäkrad behandling för alla patienter. En Akupunktör ska ha en gedigen utbildning i akupunktur och medicinsk kunskap. Därför kämpar vi för detta!

Rättvis moms

Som jämförelse med när legitimerad personal använder akupunktur så behöver patienten inte betala moms, det är inte rättvist.

Forskning och projekt

Vi vill att  skattemedel och donationer ska användas för att visa på akupunkturens effekt, som många andra länder gör, och lämnar Sverige bakom.

Hitta din närmaste akupunktör

Här kan du hitta våra medlemmar, nära dig! Ta kontakt redan nu och hör om vi kan hjälpa dig!

Informationsfilm

Aktuellt

SATCM är för nolltolerans mot jakt och användande av hotade djur och växter!

Den illegala jakten och användandet av djurdelar hos hotade arter har vållat stor debatt!
Jakten har omsatt stora summor som bidragit till att den ökat och man anser att Kinesisk medicin bidragit till efterfrågan.  I länkad artikeln berättar man att man inom kinesisk medicin vari flitiga användare av vissa djurdelar som skulle vara speciellt effektiva vid olika behandlingar.

Vi vill från Svenska akupunkturförbundet markera att vi inte på något sätt uppmuntrar eller använder oss av hotade växter och djur. Vi har, sedan länge, som förbund och medlemmar I ETCMA(Europeiska förbundet för akupunktörer) tagit avstånd från detta!

I artikeln berättas att ett löfte ifrån den kinesiska medicinindustrin som uttalades på en konferens I Peking där organisationen TRAFFIC, som WWF står bakom, i samarbete med the China Association of Traditional Chinese Medicine (TCM) och China Wildlife Conservation Association deltog.
Löftet innebär att man inte längre accepterar användning av hotade växter och djur i medicinska produkter. Några av Kinas och världens största företag inom traditionell kinesisk medicin deltog i mötet. ”Att industrin lovar nolltolerans är en viktig markering till alla tillverkare att användandet av hotade arter inte är okej. Det ger också en viktig signal till konsumenterna globalt, inte minst i Vietnam som är den största marknaden för noshörningshorn.”

Här kan du läsa hela artikeln  ”Traditionell kinesisk medicin inför nolltolerans mot tiger- och noshörningsdelar”

Vi kan hänvisa också till Artskyddet för fridlysta/hotade djur och växter där man reglerar kontroll av handel vad gäller import, export och förvaring samt fridlysning. Artskyddsförordning (2007:845)

Naturvårdsverket har också föreskrifter om artskyddet som du kan läsa om här: Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd

—————————————————————————–Utbildningsnivå för att bli medlem

Vi får många frågor om vad som krävs för att bli medlem i Svenska Akupunkturförbundet. För att förtydliga det krävs det att du har gått en 3 årig utbildning i Traditionell Kinesisk Medicin och har en medicinsk utbildning i anatomi, fysiologi och patologi motsvarande 60 högskolepoäng.

Läs gärna mer på under fliken ”om förbundet/godkända utbildningar”.

Den som har genomgått en utbildning som leder till legitimation inom sjukvård giltig i Sverige behöver normalt sett inte läsa ytterligare medicin.

Undersköterskenivå är alltså inte tillräckligt.

Kalendarium medlems-
möten

oktober 2022

15oktAll Day16Höstmöte & seminarium, Stockholm

mars 2023

11marAll Day12Årsmöte & seminarium, Stockholm

oktober 2023

14oktAll Day15Höstmöte & seminarium, Stockholm

mars 2024

15marAll Day16Årsmöte & seminarium, Stockholm

X