Om förbundet

Om förbundet

Svenska Akupunkturförbundet är ett rikstäckande yrkesförbund för akupunktörer verksamma enligt traditionell kinesisk medicin (TKM) inom Sverige.

Söker du en välutbildad akupunktör finner du hen i vårt medlemsregister

Medlemskap i förbundet är öppet för dem som studerat TKM enligt förbundets kursplan, akupunkturstudier under under minst 3 år samt privat eller statlig medicinsk utbildning i anatomi, fysiologi och patologi – motsvarande 60 högskolepoäng.

I medlemskapet ingår bl a patientförsäkring, två årliga vidareutbildningar, nyhetsbrev, tillgång till våra medlemssidor och vårt interna Facebookforum samt listning i förbundets medlemsregister för myndigheters och allmänhetens kännedom.

Även studerande i TKM kan lösa medlemskap. Läs mer vad som ingår under ‘Bli Medlem’.

Medlemmarna följer förbundets stadgar och etiska principer. I detta ingår bland annat att endast använda EU-godkända engångsnålar och att följa de lagar och förordningar som är aktuell för hälso- och sjukvård och miljöbalkens föreskrifter.

Våra medlemmar utför årligen hundratusentals behandlingar utanför den offentliga sjukvården. Samarbete sker med akupunkturförbund inom Norden, EU och vidare internationellt.

Framtidsmål för Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin

  1. Skyddad yrkestitel med myndighets insyn för patientsäkerhet och utveckling av akupunkturen i Sverige.
  2. Rättvis moms
  3. Forskning och projekt med TKM genom skattemedel och privata donatorer

Vilka är vi då?

Svenska akupunkturförbundet består av ungefär 300 akupunktörer spridda runt om i Sverige.
De flesta är yrkesutövande, några är studerande och ett fåtal hedersmedlemmar.

Samtliga ordinarie medlemmar har gedigen utbildning i akupunktur och en grundläggande utbildning i skolmedicin, populärt kallat basmedicin. Förbundets medlemmar vidareutbildar sig kontinuerligt och står för god kvalitet i sitt arbete.

Som medlem har man skyldigheten att vidareutbilda sig för att hålla både sina kunskaper relevanta, men också så man utvecklar sig själv och tar del av vad som händer i omvärlden.

Historik

Förbundet har sina rötter tillbaka i 1970-talets Sverige då farhågor fanns att akupunkturen skulle förbjudas. Akupunkturen har varit känd i väst mer allmänt sedan 1500-, 1600-talet. Under 1700-talet skrev bland annat en lärjunge till Linné enavhandling över asiatisk läkekonst.

Under 1970-talet uppmärksammades kinesisk akupunktur stort i väst då amerikanska journalister rapporterat om akupunktur i Kina. På 1970-talet undersökte Socialstyrelsen i Sverige akupunkturen genom professor Martin H:son Holmdahl. Professor Holmdahl anlitade en akupunktör enligt kinesisk medicin i Stockholm som behandlade flera olika sjukdomstillstånd men själva utredningen gällde endast studiet av smärtlindring. Efter tre månader lämnades en rapport vilken visade att akupunkturen hade god verkan. Rapporten fick stor publicitet bl a i Läkartidningen. Någon ny utredning blev dock aldrig utförd efter detta.

Landstingspersonal förbjöds använda akupunktur. Akupunktörer utanför landstinget som arbetade med traditionell kinesisk akupunktur vid ett flertal sjukdomar ansågs ointressanta av Socialstyrelsen på 1970-talet men fick fortsätta sin verksamhet.

På 1980-talet infördes dock en mycket enkel form av akupunktur s k sensorisk stimulering mot smärta inom landstinget. Många är bekanta med denna metod genom bl a besök hos sjukgymnaster. Utbildningstiden vid sensorisk stimulering var endast 10 dagar och accepteras fortfarande som utbildning inom landstinget. Troligtvis ändrade myndigheterna efter det stora internationella symposiet om akupunktur 1979 i Kina inställning. Detta då Världshälsoorganisationen WHO gjort en förteckning på 43 sjukdomstillstånd som kunde behandlas med akupunktur.

Nutida forskning kan inte förklara akupunkturens mekanismer fullt ut men visar ändå att akupunktur är lämplig vid ett mycket stort antal sjukdomar. Världshälsoorganisationen WHO har i dag listat omkring etthundra behandlingsområden. Vi inom Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin har under årtionden hävdat akupunkturens mångfasetterade behandlingspotential.

Metoden är också kostnadseffektiv i förhållande till insats och resultat. WHO uppmanar sina förbundsländer till vidare samarbete mellan olika vårdformer inbegripet akupunktur. Vi inom Svenska Akupunkturförbundet önskar ett brett samtal om akupunkturens utveckling i Sverige och ett samarbete med myndigheter, sjukvården och företag i projekt och kunskapsutbyte.

X