Bli medlem

Vad roligt att du är intresserad av vårt förbund.
Välkommen med din ansökan!

För att söka medlemskap fyller du i din ansökan direkt här på hemsidan. Glöm inte att samtidigt skicka in papperskopior på dina betyg, kursintyg och/eller diplom till vårt kansli. Om du studerat i ett annat land måste samtliga dokument översättas till engelska eller svenska av auktoriserad översättare. Ofullständig ansökan kommer ej att handläggas.

Vi kommer att behandla din förfrågan snarast möjligt, senast vid nästkommande styrelsemöte. Efter antagandet får du ett meddelande via mail om detta, mer information från förbundet samt en faktura. Så snart din betalning har kommit in på förbundets konto, gäller ditt medlemskap.

Årsavgiften år 2019 för ordinarie medlem är 4 000:- inklusive ansvars- och patientskadeförsäkring uppdelad på två delbetalningar under året.

Årsavgiften år 2019 för studerandemedlemmar är 1 000:- Som studerandemedlem kan du via förbundet teckna en mycket förmånlig patientförsäkring (se nedan) som täcker den praktik i och utanför skolan som är obligatorisk i grundutbildningen. Den kostar 1200,- per år.

OBS! Innan du fyller i din ansökan, läs vilka inträdeskrav som gäller för medlemskap i Svenska Akupunkturförbundet – TKM och ta där även del av förbundets etiska regler och hygienföreskrifter.

Inträdeskrav

Inträdeskrav ordinarie medlem

  1. Fullgjord utbildning i Traditionell Kinesisk Akupunktur -TKM vid en av förbundet godkänd svensk akupunkturskola eller motsvarande utländsk utbildning.
  2. Utbildning i västerländsk medicin (basmedicinsk medicin) enligt Svenska Akupunkturförbundets målbeskrivning\kursplan motsvarande 60 högskolepoäng.

Inträdeskrav studerandemedlem

Pågående utbildning i akupunktur eller västerländsk medicin vid någon av våra godkända skolor. Som studerandemedlem är du välkommen på alla våra medlemsutbildningar och vara del av gemenskapen. Du får också tillgång till interna sidor på hemsidan samt vårt interna forum på FB där du bland annat kan få diskutera med många erfarna kollegor gällande dina funderingar angående akupunktur och patienter.

Läs först informationsbrevet samt våra hygienföreskrifter och etiska regler:

För att ansöka om medlemskap fyller du i ansökningshandlingarna direkt här på hemsidan. Du finner ansökningsformulären längst ner på denna sida.

Papperskopior av dina betyg och diplom skickar du med post till kansliet. Vi tar endast emot dokument på svenska och engelska. Om du studerat i ett annat land måste dina dokument (betyg, diplom etc) översättas till engelska eller svenska av en auktoriserad översättare. Ofullständig ansökan kommer ej att handläggas.

Skicka dina kursintyg till:
Svenska Akupunkturförbundet TKM
Box 882
101 37  Stockholm

In English To apply for membership, you fill in the application form directly on this webpage. Also read the welcome letter and our health and ethical rules.
Send paper copies of your certificates and diplomas to our office. We only accept documents in Swedish and English. If you studied in another country you must have the documents translated into English or Swedish by an authorized translator. Incomplete applications will not be processed.

X