Bli medlem

Vad roligt att du är intresserad av vårt förbund.
Välkommen med din ansökan!

För att söka medlemskap fyller du i din ansökan direkt här på hemsidan. Kom i håg att skanna in och maila dina betyg, kursintyg och/eller diplom till cora@akupunkturforbundet.se vid samma tillfälle.
Om du studerat i ett annat land måste samtliga dokument översättas till engelska eller svenska av auktoriserad översättare. Ofullständig ansökan kommer ej att handläggas.

Vi kommer att behandla din förfrågan snarast möjligt, senast vid nästkommande styrelsemöte. Efter antagandet får du ett meddelande via mail om detta, mer information från förbundet samt en faktura. Så snart din betalning har kommit in på förbundets konto, gäller ditt medlemskap.

Årsavgiften år 2021 för ordinarie medlem är 4 000:- inklusive ansvars- och patientskadeförsäkring uppdelad på två delbetalningar under året. Vill man betala hela avgiften i janari går det bra.

Årsavgiften år 2021 för studerandemedlemmar är 1 000:-
Som studerandemedlem kan du via förbundet teckna en mycket förmånlig patientförsäkring hos Gefvert som täcker den praktik i och utanför skolan som är obligatorisk i grundutbildningen. Den kostar 1200,- per år.
Vi kan förmedla försäkringen för dig. Annars kontakta BOSSE PERSSON, Gefvert  08-440 54 40

OBS! Innan du fyller i din ansökan, läs vilka inträdeskrav som gäller för medlemskap i Svenska Akupunkturförbundet – TKM och ta där även del av förbundets etiska regler och hygienföreskrifter.

Inträdeskrav

Inträdeskrav ordinarie medlem

  1. Fullgjord utbildning i Traditionell Kinesisk Akupunktur -TKM vid en av förbundet godkänd svensk akupunkturskola eller motsvarande utländsk utbildning.
  2. Utbildning i skolmedicin (basmedicin) enligt Svenska Akupunkturförbundets målbeskrivning\kursplan motsvarande minst 60 högskolepoäng.

Inträdeskrav studerandemedlem

Pågående utbildning i akupunktur eller västerländsk medicin vid någon av våra godkända skolor.

Läs först informationsbrevet samt våra hygienföreskrifter och etiska regler:

För att ansöka om medlemskap fyller du i ansökningshandlingarna direkt här på hemsidan. Du finner ansökningsformulären längst ner på denna sida.

Samtidigt skannar du och mailar in dina  betyg och diplom till cora@akupunkturforbundet.se.
Vi tar endast emot dokument på svenska och engelska. Om du studerat i ett annat land måste dina dokument (betyg, diplom etc) översättas till engelska eller svenska av en auktoriserad översättare. Ofullständig ansökan kommer ej att handläggas.

In English To apply for membership, you fill in the application form directly on this webpage. Also read the welcome letter and our health and ethical rules.
Send by mail scanned copies of your certificates and diplomas to cora@akupunkturforbundet.se.
We only accept documents in Swedish and English. If you studied in another country you must have the documents translated into English or Swedish by an authorized translator. Incomplete applications will not be processed.

X