Godkända utbildningar och skolor

Följande skolor är ej godkända av Svenska Akupunkturförbundet TKM.
De uppfyller inte de kriterier som ställs för att bli godkända.
De har ej heller något samarbete med Svenska Akupunkturförbundet.

– Kina-Terapiskolan, Stockholm 

– High Coast Health Academy, Örnsköldsvik

 

Den som önskar ansöka om medlemskap i Svenska Akupunkturförbundet men har gått en utbildning vid en skola som inte är godkänd behöver vidimera sin kompetens och kunskap. Detta sker genom att via prov uppvisa såväl praktisk  som teoretisk kunskap. Då det gäller kinesisk medicin görs det vid en av de sju godkända skolorna. Skolmedicin kan göras vid en av de skolor nedan som ger godkänd utbildning i skolmedicin eller vid en högskola/universitet som har examinationsrätt för vårdyrken som ger möjlighet att söka legitimation.

 

………………………………………………………………………..

Godkända utbildningar i traditionell kinesisk akupunktur och västerländsk skolmedicin

Svenska Akupunkturförbundet TKM samarbetar idag med flera skolor i Sverige. Regelbunden kvalitetskontroll sker av godkända skolor. För medlemskap i förbundet krävs utbildning i traditionell kinesisk akupunktur samt skolmedicin motsvarande 60 högskolepoäng.

Svenska Akupunkturförbundet godkänner enbart utbildningar om humanakupunktur.

De utbildningar i västerländsk medicin som uppfyller Svenska Akupunkturförbundets krav motsvarande 60 högskolepoäng, återfinnes i listan nedför.
Den med godkänd utbildning för legitimationsyrke inom sjukvården kan få sin västerländska medicin tillgodoräknad.

Information om studieplaner & målsättning för TKM och västerländsk medicin

Studieplan och målbeskrivning TKM
Studieplan och målbeskrivning Basmedicin

Godkända utbildningar i akupunktur enligt TKM
i alfabetisk ordning

Ahremark Akupunktur & Utbildning
Hjortstorpsvägen 1, 703 66 Örebro
Tel: 019-101088
Kursansvarig: Ulf Ahremark
Kursort: Stockholm och Örebro
e-mail: info@klassiskakupunktur.se
Hemsida: www.klassiskakupunktur.se


Akupunkturakademin
Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm
Tel: 08-96 65 64
Mobil nr: 070 365 9131
Kursansvariga: Jan Lindborg och Peter Torssell
Kursort: Stockholm
e-mail: info@akupunkturakademin.se
Hemsida: www.akupunkturakademin.se


Jian Shi De
Göteborg
Tel: 031-13 59 13
Kursansvarig: Jens Starborg
Kursort: Göteborg
e-mail: jianshi@jianshi.com
Hemsida: www.jianshi.com


Nei Jing Akademien
Östertullsgatan 18 B, 521 42 Falköping
Tel: 0515 – 823 23/ 0739 882325
Kursansvariga: Jan Winbo och Stina Norbye
Kursort: Falköping
e-mail: info@neijing.se
Hemsida: www.neijing.se


Södra Skolan för Kinesisk Medicin
Lervägen 20, 227 30 Lund
Tel: 046-13 88 63
Kursansvarig: Louis Womack
Kursort: Lund
e-mail: louis.womack@gmail.com
Hemsida: www.womack-tcm.com


VEDIC Akupunkturskola
Brömsgården, Sparbanksgatan 4A, 793 31 Leksand
Tel: 0247- 145 44
Kursansvarig Susanne Lindström
Kursort: Leksand
e-mail: vedicakupunkturskola@gmail.com
Hemsida: www.vedicakupunktur.se
Så här ser skolan ut!


Wu Xing Skolan
Skolgatan 36 A, 90325 Umeå
Tel: 090-17 88 44
Kursansvarig: Kerstin Widing
Kursort: Umeå
e-mail: kerstin@widings.se
Hemsida: www.widings.se


Godkända utbildningar i västerländsk skolmedicin

i alfabetisk ordning


ArcanumSkolan

Mässans Gata 10, vån 7, 412 51  Göteborg
Tel: 0768-648000
Postadress:
Box 83, 454 21  Brastad
E-post: arcanum.utbildning@gmail.com
Hemsida: http://arcanum-homeopati.se
Utbildning – Block 1+2
Kursstart fyra gånger per år. Internetbaserad distansutbildning.


Nei Jing Akademien
Östertullsgatan 18 B, 521 42 Falköping
Tel: 0515 – 823 23
Kuransvarig: Jan Winbo
Kursort: Falköping
e-mail: stina@neijing.se
Hemsida: www.neijingakademin.se


Skandinaviska Osteopathögskolan
Kapellplatsen 4, 411 31 Göteborg
Telefon: 031-16 08 05
Fax: 031-16 08 09
e-post: skos@osteopatskolan.se
Hemsida: www.osteopatskolan.se


VEDIC Akupunkturskola
Brömsgården, Sparbanksgatan 4A, 793 31 Leksand
Tel: 0247- 145 44
Kursansvarig Susanne Lindström
Kursort: Leksand
e-mail: vedicakupunkturskola@gmail.com
Hemsida: www.vedicakupunktur.se
Löpande intag samt en webbaserad distansutbildning


X