Godkända utbildningar och skolor

Följande skolor är ej godkända av Svenska Akupunkturförbundet TKM.
De uppfyller inte de kriterier som ställs för att bli godkända.
De har ej heller något samarbete med Svenska Akupunkturförbundet.

– Kina-Terapiskolan, Stockholm 

– High Coast Health Academy, Örnsköldsvik

 

Den som önskar ansöka om medlemskap i Svenska Akupunkturförbundet men har gått en utbildning vid en skola som inte är godkänd behöver vidimera sin kompetens och kunskap. Detta sker genom att via prov uppvisa såväl praktisk  som teoretisk kunskap. Då det gäller kinesisk medicin görs det vid en av de sju godkända skolorna. Skolmedicin kan göras vid en av de skolor nedan som ger godkänd utbildning i skolmedicin eller vid en högskola/universitet som har examinationsrätt för vårdyrken som ger möjlighet att söka legitimation.

Här kan ni läsa mer om vår policy för ”Ansökan om godkännande av skola

………………………………………………………………………..

Godkända utbildningar i traditionell kinesisk akupunktur och västerländsk skolmedicin

Svenska Akupunkturförbundet TKM samarbetar idag med flera skolor i Sverige. Regelbunden kvalitetskontroll sker av godkända skolor. För medlemskap i förbundet krävs utbildning i traditionell kinesisk akupunktur samt skolmedicin motsvarande minst 60 högskolepoäng.

Svenska Akupunkturförbundet godkänner enbart utbildningar om humanakupunktur.

Handläggningsavgift för ansökan om godkänd skola kostar 20 000:-.
Den ansökande måste vara ägare av skolan och vara medlem i Svenska Akupunkturförbundet och inneha auktorisationskort. ANSÖKAN

De utbildningar i västerländsk medicin som uppfyller Svenska Akupunkturförbundets krav motsvarande 60 högskolepoäng, återfinnes i listan nedan.
Den med godkänd utbildning för legitimationsyrke inom sjukvården kan få sin västerländska medicin tillgodoräknad.

Information om studieplaner & målsättning för TKM och västerländsk medicin

Studieplan och målbeskrivning TKM
Studieplan och målbeskrivning Basmedicin

Godkända utbildningar i akupunktur enligt TKM
i alfabetisk ordning

Ahremark Akupunktur & Utbildning
Kursort: Stockholm och Örebro
Hjortstorpsvägen 1, 703 66 Örebro
Tel: 0702-82 70 34
Kursansvarig: Ulf Ahremark
e-mail: info@klassiskakupunktur.se
Hemsida: www.klassiskakupunktur.se

Akupunkturutbildning startar hösten 2021. Utbildningen är på 3 år på deltid och är online och i Örebro.


Akupunkturakademin
Kursort: Stockholm
Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm
Tel: 08-96 65 64
Mobil nr: 0704- 78 87 72
Kursansvarig: Peter Torssell
e-mail: info@akupunkturakademin.se
Hemsida: www.akupunkturakademin.se

Podcast nr 305: Peter Torssell – läkare i Kinesisk medicin 1, Grunderna i TKM/TCM https://4health.se/305-peter-torssell-lakare-i-kinesisk-medicin-1

Podcast nr 306: Kinesisk medicin 2, Diagnos och behandling – att läsa av händer, tunga, puls mm med Peter Torssell https://4health.se/category/podcast 

Podcast nr 307: Kinesisk kostlära med Peter Torssell – Kinesisk medicin del 3 https://4health.se/307-kinesisk-kostlara-med-peter-torssell 


Jian Shi De
Kursort: Göteborg

Olof Skötkonungsgatan 12, 41266 Göteborg
Tel: 0708-13 59 17
Kursansvarig: Jens Starborg
e-mail: jens@jianshi.com
Hemsida: www.jensstarborg.se

Introduktion till den kinesiska medicinen som också är första seminariet på den 3-årig Akupunktörsutbildningen. Kursstart 8-9 april 2022


Nei Jing Akademien
Kursort: Falköping

Östertullsgatan 18 B, 521 42 Falköping
Tel: 0515-823 23/ 0739-88 23 25
Kursansvarig: Jan Winbo
e-mail: info@neijing.se
Hemsida: www.neijing.se


Södra Skolan för Kinesisk Medicin
Kursort: Lund

Dalbyvägen 5, 224 60 Lund
Tel: 046-13 88 63
Kursansvarig: Louis Womack
e-mail: louis.womack@gmail.com
Hemsida: www.womack-tcm.com


VEDIC Akupunkturskola
Kursort: Leksand

Brömsgården, Sparbanksgatan 4A, 793 31 Leksand
Tel: 0247- 145 44
Kursansvarig Susanne Körnvik
e-mail: vedicakupunkturskola@gmail.com
Hemsida: www.vedicakupunktur.se
Så här ser skolan ut!


TIDIGARE GODKÄNDA SKOLOR SOM MÖJLIGGÖR ATT SÖKA MEDLEMSSKAP:
Wu Xing Skolan, Umeå (vilande)
SIAM
Svenska Institutet för Kinesisk Läkekonst, Falun


Godkända utbildningar i västerländsk skolmedicin

i alfabetisk ordning


ArcanumSkolan

Tel: 0768-64 80 00
Postadress:
Box 83, 454 21  Brastad
E-post: arcanum.utbildning@gmail.com
Hemsida: http://arcanum-homeopati.se
Utbildning – Block 1+2
Kursstart fyra gånger per år. Internetbaserad distansutbildning

 


HOW – House of Wellbeing
Tel: 0760-363618
Marknadsgatan 17, 521 41 Falköping
E-post: admin@houseofwellbeing.se
Hemsida: http://houseofwellbeing.se/utbildning-basmedicin
Internetbaserad distansutbildning med ’live’-föreläsningar


TIDIGARE GODKÄNDA SKOLOR SOM MÖJLIGGÖR ATT SÖKA MEDLEMSSKAP:
SKANDINAVISKA OSTEOPATSKOLAN (vilande)
AXELSONS (STEG 1-3)
THALAMUS (3 år)
NEI JING AKADEMIN
VEDIC akupunkturskola (vilande)


X