Om akupunktur

Akupunktur – enligt traditionell kinesisk medicin (TKM)

När du går till en akupunktör får du vanligen huvudsakligen en behandling som utförs med nålar. Dessutom kan värmebehandling som utförs med moxa eller annan värmekälla ingå. Koppning, tuina, örter och qigong ingår också ofta liksom att akupunktören uppmärksammar dig på din livsstil och matvanor.
Begreppen som används inom traditionell kinesisk medicin använder beskriver skeenden och processer i kroppen. Några av begreppen är qi, rörelser och fem element. Begreppen används för att beskriva såväl hur sjukdoms förstås, uppstår och utvecklas, hur tillstånden kan behandlas och hur hälsa och välmående kan uppnås.

Akupunktur och TKM är metoder för att skapa en balans och jämvikt i kroppen, och därmed kan kroppen läka och även lindra symptom.
Var akupunktur egentligen har sitt ursprung har diskuterats. Det finns målningar i Egyptens pyramider som visar både akupunktur, moxa och koppning och Ötzi, en man som levde för 5000 år sedan i Europa, visade sig ha tatuerade punkter som överensstämmer med aktuella behandlingspunkter för hans tillstånd. Men det är i Asien, framförallt Kina, som akupunktur brukats och utvecklats under tusentals år. Metoderna har också tagit intryck från andra länder, regioner och utövare varför det finns olika varianter, som t.ex. japansk och koreansk akupunktur.

Yrkestiteln för den som utför akupunkturbehandling enligt TKM är AKUPUNKTÖR. I samverkan med andra europeiska länder har en standard för utbildning arbetats fram. Medlemmar i Svenska Akupunkturförbundet TKM har en utbildning som idag omfattar c:a 5 år varav kinesisk medicin utgör minst tre år och resterande del utgörs av skolmedicin, dvs västerländsk medicin.

Detta behandlas med akupunktur

Akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin kan användas som behandling för en stor mängd tillstånd och hälsoproblem. Dessutom kan akupunktur användas som förebyggande och friskvårdande behandling.

Läs gärna mer om detta på vår forskningssida där vetenskapliga studier presenteras.
Världshälsoorganisationen (WHO) anger över 100 behandlingsområden för traditionell akupunktur. WHO listar och dokumenterar sjukdomar, symptom och andra tillstånd där akupunktur har haft vetenskapligt bevisad effekt, genom kontrollerade studier. Här kan du läsa dokumentet; WHO medicine strategy

Varje person och åkomma behandlas individuellt. Huvudvärk är ett exempel där valet av behandling bland annat beror på lokalisering av smärtan men också fynd av andra sjukdomstecken. Ålder, konstitution, livsförhållanden och kön kan också vara faktorer som påverkar valet av behandlingsprincip liksom årstid


Behandlingen går till så här

I ett samtal med din akupunktör berättar du om sjukdom och åkommor. Samtalet utgår både från västerländsk Levnadsvanor och livsvillkor spelar stor roll både för diagnos och förutsättningar för lyckad behandling.

Akupunktören känner på din puls och observerar din tunga. Efter att akupunktören fått tillräckligt med information väljs behandlingsstrategi med syfte att återskapa jämvikt i kroppens flöden av bland annat blod och hormoner och jämvikt i jämvikt i det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Val av punkter eller teknik sker utifrån den enskilda individens behov. Mycket tunna nålar sätts över eller genom huden.

Många känner ett tydligt lugn efter behandlingen. Antal behandlingar beror på många faktorer. Den som haft besväret de söker för under längre tid brukar behöva fler behandlingar än den som söker kort tid efter att åkomman uppstod. Åkommans art och personens individuella utgångsläge spelar också roll.

Mycket tunna nålar sätts sedan i individuellt utvalda områden på huden, utifrån en traditionell och erfarenhetsmässigt behandlingsmodell. Många känner ett tydligt lugn efter behandlingen. Antal behandlingar beror på åkomma och personens individuella utgångsläge.


Forskning styrker god verkan

Akupunkturens effekt styrks idag genom tusentals studier. Behandlingen frisätter bland annat hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående. Detta sker genom akupunkturnålarnas påverkan av nervsystemets elektrokemiska samspel. Akupunkturen påverkar vidare kroppen till homeostas – jämvikt. Bland annat påverkas lymf- och blodflödet; inre organ samt immunförsvaret. Akupunktur har en tydlig lugnande verkan.

Om du är intresserad kan du söka efter studier via t.ex. PubMed. Mer kan du kan läsa på vår forskningssida.


Säker och trygg behandling

Utförd av välutbildad akupunktör med flerårig utbildning är behandlingen synnerligen säker.

Engångsnålar ska användas för att säkerställa att blodsmitta inte kan överföras.

När du bokar tid bör du fråga om behandlarens utbildningsbakgrund, och då särskilt om längden på utbildningen i kinesisk medicin.

Du bör också kräva att akupunktören har en ansvarsförsäkring. – Alla verksamma akupunktörer inom Svenska Akupunkturförbundet – TKM  uppfyller dessa krav.


Skilj på kinesisk akupunktur och sensorisk stimulering

Ursprunglig akupunktur enligt TKM (kinesisk akupunktur) skall inte förväxlas med sensorisk stimulering. Sensorisk stimulering eller s.k. dryneedling används ofta av fysioterapeuter som smärtlindrande behandling. Utbildningen som erbjuds till dem som utför denna behandling är vanligen mycket kort, en eller ett par veckor, och omfattar punktval som generaliseras, dvs är mer eller mindre de samma för varje patient oavsett orsak till tillståndet. Utgångspunkten är endast västerländsk diagnos, bedömning enligt TKM utesluts.

Även andra metoder benämns ibland akupunktur. Svenska Akupunkturförbundet värnar den ursprungliga traditionella kinesiska akupunkturen med flerårig utbildning och praktik.

Lite om akupunkturens ursprung

Akupunkturens ursprung är inte helt klarlagt. I Egyptens pyramider har man funnit beskrivningar av såväl akupunktur som värmebehandling och koppning. Ismannen, Ötzi, som fanns i i Alperna, visade sig ha tatueringar i form av streck över akupunkturpunkter motsvarar behandling av hans tillstånd även enligt dagens kunskap om punktval bland för att lindra värken i hans förslitna leder.

Roten till dagens akupunktur står dock i Kina där traditionell behandling bevisligen använts och utvecklats i tusentals år. Kinesisk akupunktur infördes i Europa under 1600 talet av jesuitmunkar. Carl von Linné beskrev i ett av sina resebrev hur moxa användes i Småland under 1700-talet, och en av hans lärjungar tog hem kunskap om asiatisk medicin till Sverige.

På 1800 talet användes akupunktur i Uppsala. Inom svensk folkläkekonst har akupunkturliknande behandlingar utförts mot punktområden på kroppen. Under 1970-talet uppmärksammades akupunkturen återigen i väst då amerikanska journalister närvarat vid operationer i Kina där akupunktur användes som smärtlindring.

På 1980-talet infördes sensorisk stimulering i svensk landstingsvård medan kinesisk akupunktur uteslöts. I många västländer används och rekommenderas kinesisk akupunktur som vårdform även av läkare vid fler områden än bara vid smärta.

Hitta en godkänd akupunktör i vårt medlemsregister!

X