Medlemsförmåner

Här är en sammanfattning av våra förmåner för dig som medlem

Förmåner för ordinarie medlemmar

 

Vidareutbildning

 • Två seminarium per år – Välkända svenska eller internationella föreläsare i ämnet akupunktur, traditionell kinesisk medicin föreläser samt ger olika workshops. (Värde per år är ca 8400 kronor!)
 • Rabatter på seminarier, mässor, konferenser och tidskrifter via vårt medlemskap i (European Traditional Chinese Medicine Association)ETCMA

Trygghet och kvalitet

 • Ansvars och patientskadeförsäkring, som täcker in ditt behov av ha trygghet för dina patienter. Alla ordinarie medlemmar måste ha en heltäckande ansvars- och patientskadeförsäkring. Den är obligatorisk och ingår i ditt medlemskap.
 • Möjlighet att beställa Auktorisationskort efter 3 års medlemsskap, som påvisar ditt aktiva medlemskap och därmed är en kvalitetsstämpel för säkerhet och kompetens.
 • Förbundets logga för att visa att du står för kvalitet och en trygghet i förbundets arbete.
 • Förbundet har ett kansli som tar emot telefonsamtal samt e-post från allmänheten, myndigheter och medlemmar.
 • Etiskt råd både för dig och för dina patienter.
 • Möjlighet att genom förbundet teckna en mycket förmånlig praktik/företagsförsäkring samt en sjukavbrottsförsäkring. Det är frivilligt och ingår inte i medlemsavgiften.

Marknadsföring

 • Via vår hemsida i det sökbara medlemsregistret.
 • I kampanjer i olika media för hela yrkeskåren.
 • Tillgång till broschyrer, märken och information om akupunktur och förbundet.
 • Användning av logga för att visa att du tillhör förbundet.

Samverkan med andra kollegor

 • Tillgång till vår medlemssida för mer information. Möjlighet att delta i det slutna Forumet på Facebook för att byta erfarenheter.
 • Träffa dina kollegor på våra seminarier för att byta erfarenheter.

Internationell anknytning

 • Svenska Akupunkturförbundet TKM är anslutet till (European Traditional Chinese Medicine Association) -ETCMA.
  ETCMA verkar för att öka kännedomen om akupunktur och höja akupunktörernas kompetens och status.

Studerandemedlemmar

Under din utbildningstid kan du teckna ett studerandemedlemsskap hos oss. Du får då i stort sett alla fördelar som de aktiva medlemmarna har. En skillnad är att det inte ingår Ansvars- och patientförsäkring i ditt medlemsskap. Vi rekommenderar att du via förbundet köper till en försäkring till förmånligt pris som gäller dina praktiktimmar under utbildningen både på och utanför skolan. Den kostar 1200,- per år.
Vi kan förmedla försäkringen för dig. Annars kontakta Gefvert  08-440 54 40

OBS! Som studerandemedlem har du inte rätt att marknadsföra dig eller dina tjänster under Svenska Akupunkturförbundet TKM’s namn eller logga. Du återfinns ej heller i listan över godkända akupunktörer på vår hemsida.

Förbundets huvudsyften förutom dessa förmåner

 • Att föra medlemmarnas talan i politiska sakfrågor.
  Styrelsen för kontinuerlig dialog med landets beslutfattare i olika sakfrågor som berör vår yrkeskår. En viktig plats att bygga upp dessa kontakter har varit närvaro vid politikerveckan i Almedalen under de senaste 10 åren. De kontakter som gjorts under politikerveckan följs därefter upp under hela året.
 • Att marknadsföra förbundets medlemmar
  Vi följer löpande, både i tryckt media och i sociala medier, vad som skrivs om TKM och akupunktur. Dialog förs med flera tidningar där vi ställer oss till förfogande som sakkunniga. Vi har också en årlig budget för annonsering för att marknadsföra förbundets medlemmar över hela landet.
 • Att samverka med övriga akupunkturförbund i Norden och i Europa
  Vi har ett mycket nära samarbete med de nordiska akupunkturförbunden. Som representanter i den europeiska paraplyorganisationen  ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association) för vi en löpande dialog med andra medlemsländer för att befrämja medlemmarnas intressen på europeisk nivå.
X